IMPORTANT INFORMATION

Informasjon til rette vedkommende

Pelagia og TripleNine har bestemt seg for å avslutte samarbeidet om felles salg av egne produkter gjennom Norsildmel.

Norsildmel A/S er eid 50% av Pelagia og 50% av TripleNine. Selskapet omsetter forråvarer i hovedsak inn mot den Europeiske Akvafor Industrien, og eierne er to av selskapets største leverandører. Eierne har besluttet å overta salget av egen produksjon, og vil derfor avvikle denne delen av Norsildmels virksomhet.

Driften i Norsildmel Innovation som selger varer fra eksterne leverandører, vil fortsette som tidligere. Omleggingen vil bli iverksatt i 2019 i tett dialog med kunder, leverandører og ansatte. Norsildmel forsikrer alle interessenter om at selskapet i tråd med sin tradisjon, vil ivareta sine forpliktelser på best mulig måte og sørge for en så problemfri overgang til nye handelsmønstre som mulig.

Eventuelle spørsmål vedrørende avviklingen kan stilles til daglig leder Jon Tarlebø på tlf 90984778.

To whom it might concern

Pelagia and TripleNine have decided to end the cooperation with a combined sales set-up of own products through Norsildmel

Norsildmel A/S is owned 50% by TripleNine and 50% by Pelagia. The main activity of the company is trading of feed raw material to the European Aquafeed Industry, and the owners are among the company's largest suppliers.

The owners have decided to take over sale of their own production and will therefore liquidate this part of Norsildmel's business. Operations in Norsildmel Innovation which is trading feed ingredients from external suppliers, will continue as before. The restructuring will be implemented in 2019 in close dialog with customers, suppliers and employees. Norsildmel underlines to all stakeholders that in line with the company's tradition, it will fulfill all commitments and ensure the smoothest possible transition to the new trading pattern.

Any questions regarding this announcement should be directed to the Managing Director Jon Tarlebø at +47 90984778.